Doorheen het museum vind je leuke variaties op bestaande gezelschapsspelen. Laat je meevoeren in de wereld van de hop met spelletjes zoals Hoppen, Hopino, Storm in het hopveld, Hopspel, Hoptwister,...